Fő tartalom

Értesítő üzenet

Szülői Szövetség

A Szlovákia Magyar Szülők Szövetsége (SZMSZSZ) küldetése az anyanyelvű oktatás és nevelés támogatása valamint a szülők és pedagósuk együttműködése a tanulók humanizmusra, hazafiasságra és a demokrácia elvén nyugvó nevelés magas szintű biztosítása érdekében.

Az SZMSZSZ helyi szervezete, amely a 99. számú alapszervezet, a szövetség megalakulása óta szerves része az országos szervezetnek. Az alapszervezet vezetőségét az összülői értekezlet által delegált és választott szülők alkotják.
Az alapszervezet élén az alapszabály szerint az elnök áll . Az elnökség további tagjai az alelnök, gazdasági felelős a jegyzőkönyvezető és az elnökségi tagok. A szevezet munkájának értékelése minden év szeptemberén történik. Az elnőki beszámoló része a Pázmány Péter Alapítvány által kiírt pályázat elszámolása , az elmúlt év tevékenységének értékelése a pénztári beszámoló valamint ekkor kerül elfogadásra a tagdíj is. A tagsági díj magassága egy iskolai évre 12 €. Ha az iskolát testvárpár látogatja, közülük  az egyik fizeti a tagdíjat teljes összegét, míg a többi testvér szimbolikus 1€ fizet. 

Az iskola vezetése és az SZMSZSZ elnöksége között már évek óta jó és gyümölcsöző az együttműködés. Ez elsősorban az iskola igazgatónőjének és helyettesnőjének köszönhető.
Az idén immár 6. alkalommal nyújtott be pályázatot a szülői szövetség a Pázmány Péter Alapítvány felé. Az elmúlt 5 évben minden beadott pályázat sikeres volt. A megnyert támogatást olyan célokra próbálta költeni a szülői szövetség, amely a diákok fejlődését eredményezhette valamint csökkenthette a szülők kiadásait. A visszajelzésekből egyöntetű, hogy a szülők pozitívan értékelték a szülői szövetség elnőkségének törekvését és azt az anyagi segítséget, amelyet a sikeresen elbírált támogatások jelentettek.

A Pázmány Péter Alapítványtól kapott összegből tanszereket, taneszközöket, higiéniai eszközöket, tornafelszerelést, váltópapucsot, trikókat, tornapapucsot, ernyőt, iskolatáskákat, a tanuló tulajdonában maradó tansegédeszközöket, munkafüzeteket, számológépeket, bögréket és könyveket kaptak az iskola tanulói. De ezen támogatásból készültek az osztályképek, ebből az összegből lettek fizetve a végzősök ballagási kiadásai, a színház- és mozijegyek, valamint a tanulmányi kirándulások. Ezzel még nem végleges a sor, hiszen még sok más is sorolhatnánk. Így a községben működő két magyar nevelési nyelvű óvoda csemetéi is több alkalommal vettek részt kultúrális és gyermeknapi rendezvényen, színház és mozilátogatáson.

A szülői munkaközösség céljai közé tartozik az együvétartozás gondolatának elmélyítése a szülők körében is. Ezt a célt hivatott szolgálni az immár évek óta sikeres, jó hangulatú és színvonalas szülők – pedagógusok farsangi bálja. Sikeres rendezvényeink közé tartozik a iskolai farsangi bál valamint a gyermekkacajtól mindig hangos iskolai gyermeknap.