Fő tartalom

Értesítő üzenet

Szaktantermeink

Az iskolánkon a sikeres és eredményes oktatást elősegítik a különböző tantárgyakhoz berendezett szaktantermek. Megpróbáltunk olyan tantermeket kialakítani, amelyek kellemes és kényelmes tanítási órákat biztosítanak a tanulóink számára.

Interaktív tanterem

A 2009- es évben sikerült pályatoknak köszönhetően egy interktív tantermet kialakítani. Korszerű segédeszközök, mint pl. vizualizér, interaktív tábla stb. áll a tanulók rendelkezésére.

Informatikai szaktanterem

Az informatikai szaktantermünket 2004 őszén bocsájtottuk a rendelkezési helyére A tanulók megtanulhatják a számítógép kezelését, különböző programokba nyernek betekintést. Mindegyik számítógépen elérhető az internet, így nemcsak az informatikaórán használhatják a termet, hanem más tantárgyakra is kereshetnek információkat. A projektor és a vetítővászon megkönnyíti a számítástechnika tanulását, mely rögzítve van a tanteremben. A munkát egy korszerű, digitális e- Baem tábla segíti elő, ami nemcsak a látványt, hanem a tudást is fejleszti. A kisebb évfolyam tanulói saját informatikai teremmel rendelkeznek, ahová nemcsak a másodikasok látogatnak el, hanem valamennyi alsó évfélyamos tanuló.

Angol nyelvi terem

Iskolánk 2014/2015-ös iskolai évben új tanteremmel bővült. Az angol nyelv szerves része az oktatásnak, így fontosnak tartottuk, hogy interaktív tábla, projektor és a hozzá kapcsolódó technikai feltételek biztosítva legyenek. A szakterem számos segédeszközzel van felszerelve.

Fizika-, kémiai szaktanterem

2008 –ban teljes átalakításon esett át a fizikai-, kémiai szaktantermünk. Új laboratóriumi asztalokat helyeztünk el, melyekben rendelkezésre áll a víz és az elektromos áram, a tanári kísérletekhez pedig a gáz. A tanulókísérleti eszközök a tanteremhez kapcsolt szertárban találhatók, melyeket a kísérletekhez alkalmazkodva állandóan frissítünk és bővítünk.

Olvasóterem

2017 áprilisában új olvasóteremmel  bővült a Szemerényi Károly Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola. A tanterem, amely ünnepélyes keretek között került átadásra, az épület második emeletén található. A szép és világos szaktanterem minden kis olvasnivágyó gyermek igényét kielégíti.  

A korszerű szaktantermek hozzájárulnak egy modern iskola kialakításához.