Fő tartalom

Értesítő üzenet

Dokumentumok


Školské vzdelávacie programy

ISCED1

ISCED2

ISCED 1 inovovaný

ISCED 2 inovovaný

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti


Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti 2015 - 2016

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti 2016 - 2017

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti 2017-2018

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti 2018-2019

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti 2019-2020    Príloha k správe 2019-2020

 

Koncepcia rozvoja školy

Koncepcia rozvoja školy v rokoch 2015-2020

 

 

Školský poriadok  

Školský poriadok

 

Kolektívna zmluva 

Kolektívna zmluva na 2020

 

 

Krízový plán dištančného vzdelávania

Krízový plán dištančného vzdelávania