Fő tartalom

Értesítő üzenet

Iskolánk pedagógusai

PaedDr.Tóth Szilvia iskolaigazgató, magyar nyelv – történelem, gyógypedagógus
Mgr. Bíróczi Renáta igazgató helyettes, alsó tagozat
Mgr. Mojzeš Adrianna alsó tagozat
PaedDr. Roškó Ildikó alsó tagozat 
Mgr. Vaňa Tímea(anyasági szabadság) alsó tagozat
Mgr. Csányi Alexandra alsó tagozat
Mgr. Csányi Mária pályaválasztási tanácsadó, orosz- képzőművészeti nevelés - testnevelés
Mgr. Győri Beáta szlovák nyelv – német nyelv
Mgr. Ivanics Gabriella német nyelv – polgári nevelés - testnevelés
Mgr. Vanya Lívia magyar nyelv - kulturológia
PaedDr. Kosziba Melinda biológia – kémia
Mojzes Márta pedagógusi asszisztens
Halász Bianka pedagógusi asszisztens
Mgr. Takács Beáta pedagógusi asszisztens / alsó tagozat
Mgr. Borbély Kinga matematika – informatika
Bc. Mészáros Halász Veronika nevelő
Mgr. Szabó Krisztína alsó tagozat
Mgr. Buják  Beatrix nevelési tanácsadó, angol nyelv – szlovák nyelv - zenei nevelés
Sipos Erika  irodai dolgozó
Kiss Mária külső munkatárs - gyógypedagógus

Akik a rendre ügyelnek

Balázs Mária takarítónő
Kosziba Judit takarítónő
Brenkus Andrea takarítónő
Fugli Július  gondnok