Fő tartalom

Értesítő üzenet

Správa o činnosti klubu - čitateľská gramotnosťPlán zasadnutí pedagogických klubov 2021/2022

 

 

Plán zasadnutí pedagogických klubov 2019/2020

 

Plán práce PK matematických a prírodovedeckých zručností

Plán práce PK čitateľskej gramotnosti

1. Správa o činnosti klubu - matematika

2. Správa o činnosti klubu - matematika

3. Správa o činnosti klubu - matematika

4. Správa o činnosti klubu - matematika

5. Správa o činnosti klubu - matematika

6. Správa o činnosti klubu - matematika

7. Správa o činnosti klubu - matematika

8. Správa o činnosti klubu - matematika

9. Správa o činnosti klubu - matematika

10. Správa o činnosti klubu - matematika

11. Správa o činnosti klubu - matematika

12. Správa o činnosti klubu - matematika

13. Správa o činnosti klubu - matematika

14. Správa o činnosti klubu - matematika

15. Správa o činnosti klubu - matematika

Písomný výstup klubu matematika

1. Správa o činnosti klubu - čitateľská gramotnosť

2. Správa o činnosti klubu - čitateľská gramotnosť

3. Správa o činnosti klubu - čitateľská gramotnosť

4. Správa o činnosti klubu - čitateľská gramotnosť

5. Správa o činnosti klubu - čitateľská gramotnosť

6. Správa o činnosti klubu - čitateľská gramotnosť

7. Správa o činnosti klubu - čitateľská gramotnosť

8. Správa o činnosti klubu - čitateľská gramotnosť

9. Správa o činnosti klubu - čitateľská gramotnosť

10. Správa o činnosti klubu - čitateľská gramotnosť

11. Správa o činnosti klubu - čitateľská gramotnosť

12. Správa o činnosti klubu - čitateľská gramotnosť

13. Správa o činnosti klubu - čitateľská gramotnosť

14. Správa o činnosti klubu - čitateľská gramotnosť

15. Správa o činnosti klubu - čitateľská gramotnosť

Písomný výstup klubu - čitateľská gramotnosť

 

Plán zasadnutí pedagogických klubov 2020/2021

 

Plán práce PK matematických a prírodovedeckých zručností

Plán práce PK čitateľskej gramotnosti

1. Správa o činnosti klubu - matematika

2. Správa o činnosti klubu - matematika

3. Správa o činnosti klubu - matematika

4. Správa o činnosti klubu - matematika

5. Správa o činnosti klubu - matematika

6. Správa o činnosti klubu - matematika

7. Správa o činnosti klubu - matematika

8. Správa o činnosti klubu - matematika

9. Správa o činnosti klubu - matematika

10. Správa o činnosti klubu - matematika

11. Správa o činnosti klubu - matematika

12. Správa o činnosti klubu - matematika

Písomný výstup klubu - matematika

1. Správa o činnosti klubu - čitateľská gramotnosť

2. Správa o činnosti klubu - čitateľská gramotnosť

3. Správa o činnosti klubu - čitateľská gramotnosť

4. Správa o činnosti klubu - čitateľská gramotnosť

5. Správa o činnosti klubu - čitateľská gramotnosť

6. Správa o činnosti klubu - čitateľská gramotnosť

7. Správa o činnosti klubu - čitateľská gramotnosť

8. Správa o činnosti klubu - čitateľská gramotnosť

9. Správa o činnosti klubu - čitateľská gramotnosť

10. Správa o činnosti klubu - čitateľská gramotnosť

11. Správa o činnosti klubu - čitateľská gramotnosť

12. Správa o činnosti klubu - čitateľská gramotnosť

Písomný výstup klubu - čitateľská gramotnosť

 

 

 

Plán práce PK matematických a prírodovedeckých zručností

Plán práce PK čitateľskej gramotnosti

1. Správa o činnosti klubu - matematika

2. Správa o činnosti klubu - matematika

3. Správa o činnosti klubu - matematika

4. Správa o činnosti klubu - matematika 

5. Správa o činnosti klubu - matematika 

6. Správa o činnosti klubu - matematika

7. Správa o činnosti klubu - matematika 

8. Správa o činnosti klubu - matematika 

9. Správa o činnosti klubu - matematika

10. Správa o činnosti klubu - matematika 

11. Správa o činnosti klubu - matematika

12. Správa o činnosti klubu - matematika

Písomný výstup klubu - matematika

1. Správa o činnosti klubu - čitateľská gramotnosť

2. Správa o činnosti klubu - čitateľská gramotnosť

3. Správa o činnosti klubu - čitateľská gramotnosť

4. Správa o činnosti klubu - čitateľská gramotnosť

5. Správa o činnosti klubu - čitateľská gramotnosť

6. Správa o činnosti klubu - čitateľská gramotnosť

7. Správa o činnosti klubu - čitateľská gramotnosť

8. Správa o činnosti klubu - čitateľská gramotnosť

9. Správa o činnosti klubu - čitateľská gramotnosť

10. Správa o činnosti klubu - čitateľská gramotnosť

11. Správa o činnosti klubu - čitateľská gramotnosť

12. Správa o činnosti klubu - čitateľská gramotnosť

Písomný výstup klubu - čitateľská gramotnosť

 

Formulár príkladov dobrej praxe Tvrdošovce