Fő tartalom

Értesítő üzenet

Szülői Szövetség

A Szlovákia Magyar Szülők Szövetsége (SZMSZSZ) küldetése az anyanyelvű oktatás és nevelés támogatása valamint a szülők és pedagósuk együttműködése a tanulók humanizmusra, hazafiasságra és a demokrácia elvén nyugvó nevelés magas szintű biztosítása érdekében.

Az SZMSZSZ helyi szervezete, amely a 99. számú alapszervezet, a szövetség megalakulása óta szerves része az országos szervezetnek. Az alapszervezet vezetőségét az összülői értekezlet által delegált és választott szülők alkotják.
Az alapszervezet élén az alapszabály szerint az elnök áll . Az elnökség további tagjai az alelnök, gazdasági felelős a jegyzőkönyvezető és az elnökségi tagok. A szevezet munkájának értékelése minden év szeptemberén történik. Az elnőki beszámoló része a Pázmány Péter Alapítvány által kiírt pályázat elszámolása , az elmúlt év tevékenységének értékelése a pénztári beszámoló valamint ekkor kerül elfogadásra a tagdíj is. A tagsági díj magassága egy iskolai évre 20 €. Ha az iskolát testvárpár látogatja, közülük  az egyik fizeti a tagdíjat teljes összegét, míg a többi testvér szimbolikus 1€ fizet. Az iskola vezetése és az SZMSZSZ elnöksége között már évek óta jó és gyümölcsöző az együttműködés. Ez elsősorban az iskola igazgatónőjének és helyettesnőjének köszönhető.

A szülői munkaközösség céljai közé tartozik az együvétartozás gondolatának elmélyítése a szülők körében is. Ezt a célt hivatott szolgálni az immár évek óta sikeres, jó hangulatú és színvonalas szülők – pedagógusok farsangi bálja. Sikeres rendezvényeink közé tartozik a iskolai farsangi bál valamint a gyermekkacajtól mindig hangos iskolai gyermeknap.