Fő tartalom

Értesítő üzenet

Étkeztetés - étkezde

Iskolánk közös étkezdét üzemeltet a szlovák tanítási nyelvű alapiskolával.

Az ebédek osztása:

Naponta: 11:30 - 13:45

 

Akik ügyelnek, hogy mi mindig finomat együnk:

  • Liska Erzsébet (konyhafőnök)
  • Vas Erzsébet (főszakács)
  • Árendášová Miroslava (szakács)
  • Ludas Ágnes (segéd)
  • Döme Éva (segéd)

Tájékoztató a tanulók iskolai étkeztetéséről a tardoskeddi Ján Amos Komenský Alapiskola mellett működő iskolai ebédlőben, ami a 2019-2020-as tanévre vonatkozik

A tanulót a szülő (törvényes képviselő) jelenti be az iskolai étkezésre. Kitölti az étkező jelentkezési lapját, melyet minden tanuló készhez kap 2019 június hónap elején két másolatban. Amennyiben a szülő igényt tart gyermeke étkeztetésére a 2019-2020 tanévben, kitölti a jelentkezési lapot. Egy másolatot átad az osztályfőnöknek a másikat megtartja.

Minden tanuló kap 25€ összegben postai utalványt, melyet köteles megtéríteni, ha étkezésre jelentkezett, legkésőbb 2019. 08. 15-ig. Ez egy egyszeri előleg az étkezésre, ami a tanítási év végén kerül elszámolásra. Amennyiben minden féltétel teljesül, ami az 1,20€ támogatásról szóló törvény feltételeire vonatkozik ( lásd törvény č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR SR ), a 25 euróról szóló egyszeri előleg teljes összegben visszatérítésre kerül a gyermek törvényes képviselőjének vagy leszámolják az étkezéséből a következő iskolaévben. Amennyiben ez az egyszeri előleg kimerül az iskolaév folyamán, köteles a szülő (törvényes képviselő) megtéríteni a következőt. Nem kötelező újból étkezésre bejelentkezni. Ha a szülő nem tart igényt a gyermeke étkezésére, a jelentkezési lapot nem tölti ki és nem téríti meg az egyszeri előleget.

Az étkezésre lehet be- és kijelentkezni az egész iskolaév folyamán az adott étkezést megelőző munkanapon legkésőbb 14:00-ig.

Az iskolai étkezésről nem lehetséges kijelentkezni az adott munkanap reggelén abból az okból kifolyólag, hogy nem lehet figyelmen kívül hagyni az általánosan kötelező törvényi előírásokat, melyek az iskolai étkeztetésre vonatkoznak (pl. Zásady správnej výrobnej praxe - HACCP és hasonló).

A hiányzás első napján, amennyiben a tanuló beteg, lehetséges elvinni az ebédet ebédhordóban 11:30 és 13:00 között, de ilyen esetben az étkező köteles megtéríteni a teljes összeget az étkezésért, ami fel van tüntetve az egyes étkező kategóriák mellett. A következő napokon nem csomagolják az ételt ételhordóba. Amennyiben a tanuló a következő napokon is hiányzik a tanításról, szükséges a tanuló étkezését időben lemondani. A tanuló a nem elvitt, illetve nem időben kijelentett ebédért pénzbeli vagy tárgyi kárpótlásban nem részesül.

Az ebédet ebédhordóban a tanuló csak a betegség első napján kapja meg, amennyiben az nem volt lemondva, a hátsó bejáraton keresztül az iskolai ebédlőbe. Az ebédlőbe tilos a belépés a szülőknek ebédhordóval.

Azok a tanulók, akiknek az egészségügyi állapota speciális étrendet kíván (pl. gluténmentes, diabetikus vagy egyéb kímélő táplálkozás), hozhatnak magukkal az iskolai ebédlőbe ebédet előre egyeztetett feltételek mellett a szülő és az ebédlőt működtető személy között. Szükséges egy szakorvosi bizonylat a tanuló egészségügyi állapotáról. Ilyen esetben az étkezési támogatás összege 1,20€ a szülő számlájára lesz átutalva. A támogatás csak azokon a napokon kerül utalásra hónaponként, amelyeken a tanuló részt vett a tanításon.

Étkezés lemondása:

-telefonon keresztül a következő telefonszámon: 035/6407320

-személyesen az iskolai ebédlőben

A törvény értelmében (lásd zákonč. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR SR ) a tanuló igényelhet ebédet, melynek ára csökken 1,20 euróval (lásd dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa), amennyiben részt vett a tanításon az iskolában. A fentiekben leírtak értelmében a tanuló törvényes képviselője tudomásul veszi, hogy köteles az ebédet időben lemondani vagy megtéríteni a teljes összeget az ebédért, ami fel van tüntetve az egyes étkező kategóriák mellett, ha a tanuló hiányzik a tanításról.

Étkezési fokozatok és azok megtérítésének módja

Étkező – tanuló az alapiskola alsótagozatán (1-4 évfolyamok)

Az ebéd ára                                                                  1,15€

Állami támogatás egy ebédre                                      1,20€

Támogatott étkező – szülőnek kell téríteni                    0,00€

Étkező támogatás nélkül – az ebéd nem lemondásáért 1,15€

Étkező – tanuló az alapiskola felsőtagozatán (5-9 évfolyamok)

Az ebéd ára                                                                   1,23€

Állami támogatás egy ebédre                                        1,20€

Támogatott étkező – szülőnek kell téríteni                    0,03€

Étkező támogatás nélkül – az ebéd nem lemondásáért 1,23€

0,03€ hozzáfizetés kétszer évente kerül megtérítésre:

2019 szeptember – december hónapokért 2019 szeptemberében

2020 január – június hónapokért 2020 januárjában

Amennyiben a jelentkezési lap nem lesz kitöltve és a 25€ szóló előleg nem kerül megtérítésre, a tanulónak NEM lesz kiadva ebéd.

Ha kérdése van, kontaktálja Alžbeta Lisková ebédlővezetőt a következő telefonszámokon:

035/6492814                       8:00-11:00 között

035/6407320                       13:00-14:30 között

0904 996 000