Fő tartalom

Értesítő üzenet

Rólunk

A Szemerényi Károly Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola Tardoskedd község területén helyezkedik el. Gazdag múlttal és hagyománnyal rendelkezik. Községükben magyar nyelvű, alapszintű oktatás 1950- től folyik. Ez évek leforgása  alatt intézményünk megőrizte identitását, törekedett az oktatói- nevelői munka megújulására, és a mai napig biztosítja tanulói számára a magas szintű tantárgyi tudást.

Iskolánk pedagógusai arra törekednek, hogy tudásuk legjavát átadják tanítványaiknak, diákjaink legyenek nyitottak, fogékonyak a művészetek értékeire, becsüljék meg a tudást, és képességeiket, tehetségüket kamatoztatva megtalálják helyüket a társadalomban és az életben. Iskolánkban jelenleg 9 osztályban 143 tanuló tanul. Mivel Tardoskedd magyar nyelvű „szigetnek“ számít, így intézetünkbe csak helybéli tanuló érkezik. Külön bánásmódban részesítjük az integrált tanulókat. A velük való foglalkozásokat gyógypedagógusok és pedagógusi asszisztensek biztosítják.
A 2004/2005-ös tanévtől készség- és kreativitást fejlesztő foglakozást hirdettünk a még óvodát látogató, de az új tanévtől kezdve iskolaköteles magyar gyermekeknek. A foglalkozás célja, hogy felkészítse a kis diákokat az iskolai életre, s megkönnyítse az elsős tanító néni munkáját. Diákjaink számos szakkört látogathatnak. Biztosítjuk számukra az úszó – és sí tanfolyamon való részvételt, valamint az erdei iskolában való tartózkodást. Az érdeklődők részére rendszeresen nyitott napokat tartunk, hogy betekintést nyerhessenek az iskola életébe.
Hangsúlyt fektetünk a tehetséggondozásra. Számos tanulmányi és sportversenybe kapcsolódunk be évente. Legeredményesebb tanulóinkat a tanév végén könyvjutalomban részesítjük, sőt 2007 augusztusától kezdve a Magyar gyermekért fejlesztési alap, a község önkormányzatával karöltve jutalmazzuk meg az Év legsikeresebb tanulóját. Fontosnak tartjuk, hogy a gyerekeinknek különböző foglalkozásokat tartsunk. Hagyományos, évről évre megrendezésre kerülő rendezvényeink: sportnap, előadások az egészséges életmódról, helyes táplálkozásról, reformkonyha, Mikulás, karácsonyvárás, farsangi és maszkabál, húsvéti kézműves műhelyek, anyák Napja, Föld napja, drogellenes nap, kiállítás (őszi-,húsvéti-, tematikus- beiratkozás alkalmával), gyerekjuniális. A rendezvényeinken kívül rendszeres látogatói vagyunk a Jókai Színháznak, mozi termeknek, múzeumoknak ill. galériáknak.

Fontosnak tartjuk   a hagyományaink ápolását, ezért kap fontos szerepet a hagyományőrző sarok, az iskola területén elhelyezett fafaragványok vagy az átriumunkat díszítő kopjafák, melyek 2019/2020- as iskolai év elején teljesen megújultak.

Az egészséges életmód betartása nélkülözhetelen az iskolakonyha, a sportolást biztosító műfüvespálya vagy az új játszóter.

Tantestületünk 16 főből áll, a zökkenőmentes működést további 5 alkalmazott biztosítja. Pedagógusaink fontosnak tartják, hogy szakmailag is fejlődjenek. Rendszeres részvevői vagyunk különféle szakmai napoknak, a pedagógusok többsége Szlovákia egyetemein gyarapítja tovább a már meglévő tudását. Rendszeresen és sikeresen pályázunk, pl. Nyitott iskola- számítástechnika, Nyitott iskola – sport, az iskolai könyvtár modernizálása,  enviromentális pályázat stb. A szlovák államtól elnyert támogatás mellett Magyarországról is rendszeres támogatásban részesülünk. A Bethlen Gábor alapítványnak köszönhetően a tanulóink pénzösszegben részesültnek, mely az  oktatási-nevelési folyamatát könnyíti meg. A Rákóczi Szövetség beiratkozási ösztöndíjat ad azon tanulónak, aki magyar tanintézetben kezdi el az alapiskola első osztályát.