Fő tartalom

Értesítő üzenet

Tanulási zavarok –diszgráfiás a gyermek

A tanulási zavar problematikája képezi a gyógypedagógia egyik legfiatalabb ágazatát. Az évek során fokozatosan jelentek  meg, váltak önállóvá az  egyes típusai. Legutóbb a diszlexia – olvasási zavar tüneteit és korrekciós módszereit mutattam be, most pedig a diszgráfia-  az írás zavarainak az elemzése következik.

Az írás zavar esetében,  az írás ügyességének a megnyilvánulásáról ill. az  elsajátításáról, valamint  annak csökkentett képességéről  van szó. A hiba az írás külalakját, a betűk viszonyát és  a betűk keletkezését  érinti. A tanuló  nem képes utánnozni a betűk alakját, nem emlékszik rájuk, felcseréli őket és tükörképkét képez.

Az írásképesség, azaz a betűk grafikus reprodukciója (a betű leírása) kognitív (megismerő) és emocionális folyamatok összműködésének az eredménye. Fontos, hogy a gyermekben berögződjön   az adott hangzók grafikus formája. Ez  azt jelent, hogy a gyermek a hallottak után le tudja írni a betűt. Még mielőtt rámutatnánk a figyelemfelhívő jelekre, beszélni kell a  diszgráfia okairól

A diszgráfia az agy különböző területeinek nem megfelelő működéséből fakad. Ez a jelenség megmutatkozik a mozgásban (a tanuló ügyetlen), ill. beszédzavart is okozhat. Tünetként  leggyakrabban  a beszéd hallásának, -látásának, az egyén mozgása, térbeli és  időbeli analízisének  és szintézisének a  fejletlensége jelenti a legnagyobb problémát. Sok esetbe elmarad  a képzetrendszerek fejlődése pl. a fonémák-beszédhangok képzetei, a beszédhangok kiejtésének képzetei, a betűk leírásával kapcsolatos képzetek kialakulatlansága. Fellép a  térbeli tájékozódás zavara, az időbeli szerveződés zavara, és a percepciós problémák. 

Melyek a figyelemfelhívó hibák? Mit észlel a szülő és a pedagógus? Első látásra  az írás külalakja rendezetlen, csúnya az íráskép, szabálytalanok a betűformák, gyakori jel a változó betűnagyság, az áthúzások és a javítások. A tanuló leggyakrabban nem tudja elolvasni a saját írását.  Az írás nemcsak alakilag tűnik ki, de tartalmi nehézségek is mutatkoznak.  Megjelenik a betűtévesztés, a betű-, a szótagkihagyása valamint nyelvi-, helyesírási nehézségek. Leggyakrabban a tanuló lehagyja  a toldalékot a szó végéről,  külön írja a szótól, kihagy szót a mondatból, mindent egybeír. A tünetek legnagyobb része fokozatosan a diszortográfiához (helyesíráskészség zavarai) vezetnek. A fő tünetek mellett általános tünetekről is beszélhetünk, pl. rossz kézügyesség, merev kéztartás, görcsös ceruzafogás, rossz vonalvezetés, szabálytalan betűkapcsolás, lassú írástempó, betűtévesztések.

A megannyi tünet és kellemetlenség mellett a szülőt és a pedagógust az érdekli, hogy mivel tudja a problémát orvosolni, ill.  enyhíteni. Mivel az írásról van szó, (a kéz funkciójával történik) ezért a korrekció is a finom motorikára (kézügyességre) irányul. Az újjakat megtornáztatjuk (a levegőben zongorázhatunk velük), egyszerű módszernek minősül az újságpapír gyűrése, de gyurmázhatunk, gyöngyöt  is fűzhetünk (nagy gyöngyel kezdjük). A homokba-, a vízbe írás játékos formát kap, ahol a tanuló gyakorolhatja a betűvetést.

A felnőtt,   a gyermek hátára írhatja a betűket- felismerés céjából. Sok esetbe az íróeszköz helytelen tartásán kell javítani.   Amennyiben a betű alakzatával van a gond, lépésről lépésre haladjunk. Nagy papírlapra (esetleg a közepére) leírjuk a betűt írott verzióba, a tanuló színes ceruzával végigvezeti a vonalakat, fontos, hogy berögződjön a betű formája. A szavak írásánál, az íróeszközt közösen tarthatja a felnőtt és gyermek egyaránt. Ügyeljünk a kompenzációs eszközökre is pl. magasabb évfolyamokban engedélyezzük  a számítógép használatát az  írás céljából, a sorvezetőt ill. a szóbeli felelést helyezzük előtérbe.

Nem elfelejtendő, hogy az írás gyakorlást nem szabad „ráeröltetni” a tanulóra, egy gyakorlat addig tartson, míg a gyermek élvezi, s nem fáradt. Sok esetben arról is megfeledkezünk, hogy a folytonos másolás nem fejleszti a visszamaradt részképességeket. 

A végére egy ki gyakorlat, jó szórakozást!

PaedDr. Tóth Szilvia